Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy studentów

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów o różnych zainteressowaniach naukowych do udziału w prowadzonych przez nas kursach. Zapewniamy Państwu możliwość udziału w interdyscyplinarnych programach o najwyższym poziomie naukowym w zakresie informatyki i matematyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów o różnych zainteressowaniach naukowych do udziału w prowadzonych przez nas kursach. Zapewniamy Państwu możliwość udziału w interdyscyplinarnych programach o najwyższym poziomie naukowym w zakresie informatyki i matematyki.

Dla studentów studiów licencjackich

 • Studentom studiów licencjackich polecamy specjalność Modelowanie, Sztuczna inteligencja i Sterowanie (mc2).

 • Lista kursów oferowanych obecnie studentom studiów licencjackich dostępna jest na stronie specjalności w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej.

 • Od 1 października 2010r na Wydziale Matematyki i Informatyki (??? obowiązuje Rezolucja Rady w sprawie kursów kredytowych ???) the Council Resolution on credit courses is valid at the Faculty of Mathematics and Computer Science.

Dla studentów studiów magisterskich

 • Od 1 października 2010r Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej prowadzi dla studentów studiów magisterskich specjalność Modelowanie, Sztuczna Inteligencja i Sterowanie (mc2)

 • Lista kursów oferowanych obecnie studentom studiów licencjackich dostępna jest na stronie specjalności w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej.

Dla doktorantów

 • Studenci pragnący rozpocząć studia doktoranckie powinni jak najwcześniej skontaktować się ze swoimi opiekunami naukowymi w celu ustalenia wspólnych zainteresowań naukowych które mogły by być przedmiotem późniejszej rozprawy doktorskiej.

 • Przyszli doktoranci powinni zwrócić szczególną uwagę na tematykę badań i zakres działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Katedry.

 • Opiekun naukowy sporządza dla każdego doktoranta indywidualny plan rozwoju naukowego.

 • W czasie studiów doktoranckich opiekun naukowy służy doktorantowi wszelką pomocą merytoryczną.

 • Naszym priorytetem jest stworzenie atmosfery pozwalającej doktorantom rozwijać swoje pasje naukowe przy wsparciu ze strony doświadczonych opiekunów.

 • Zachęcamy naszych absolwentów do podjęcia studiów doktoranckich. Poniżej zamieszczamy listę kursów dostępnych dla naszych doktorantów.

2023/24

Metoda Elementów Skończonych i jej współczesne uogólnienia (dr hab. Krzysztof Bartosz)

2017/2018

 • Zaawansowane przestrzenie Sobolewa, semestr zimowy, dr hab. Leszek Gaisński

 • Nierówności wariacyjno-hemiwariacyjne z operatorami historii, semestr letni, prof. Stanisław Migórski

 • Metody wariacyjne równań różniczkowych, semestr letni, dr hab. Anna Ochal

2016/2017

 • Teoria punktów krytycznych, dr hab. Leszek Gasiński

 • Teoria nierówności hemiwariacyjnych i ich zastosowania, prof. Stanisław Migórski

2015/2016

 • Przestrzenie Sobolewa, dr hab. Leszek Gasiński

 • Wprowadzenie do matematycznej teorii identyfikacji parametrów i homogenizacji ośrodków niejednorodnych, prof. Stnisław Migórski

2014/2015

 • Nieliniowe odwzorowania typu monotonicznego w przestrzeniach Banacha z zastosowaniami, prof. Stanisław Migórski

 • Nierówności wariacyjne i ich zastosowania, dr hab. Anna Ochal

2013/2014

Zagadnienia sterowania optymalnego dla równań i inkluzji różniczkowych cząstkowych, semestr letni, prof. Stanisław Migórski

2012/2013

Postępy matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki, semestr letni, prof. Stanisław Migórski

2011/2012

 • Rozwiazania lepkosciowe w teorii sterowania i równaniach różniczkowych, prof. Zdzisław Denkowski,

 • Przestrzenie Sobolewa I i II, dr hab. Leszek Gasiński,

 • Nieliniowe inkluzje różniczkowe i ich zastosowania do analizy zagadnień kontaktowych mechaniki, prof. Stanisław Migórski

2010/2011

Wprowadzenie do teorii homogenizacji i jej zastosowań, prof. Stanisław Migórski

2009/2010

Optymalizacja niegładka: teoria i algorytmy z zastosowaniami do zadań sterowania, prof. Stanisław Migórski

2008/2009

Nieliniowe inkluzje ewolucyjne i ich zastosowania, prof. Stanisław Migórski

2007/2008

Teoria nierównosci hemiwariacyjnych i jej zastosowania, prof. Stanisław Migórski