dr Maria Foryś

Adres
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Lojasiewicza 6, 30-348 Kraków

Jednostka
Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania
ul. Lojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój nr 2055

Telefon: 48 12 664 7541

Fax: 48 12 664 6673

Email: forysm(at)ii.uj.edu.pl

Konsultacje dla studentów:

Zainteresowania naukowe

Wykształcenie

Dla Studentów

Publikacje

Strona domowa

Data opublikowania: 31.08.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz