Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania

ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Telefon: 664-6668
Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Władze katedry
Informacje kontaktowe

kos@ii.uj.edu.pl

Adres: ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

Telefon: 664-6668
Faks: 664-6673

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Stanisław Migórski w gronie najbardziej wpływowych naukowców na świecie

Profesor Stanisław Migórski, były wieloletni kierownik Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania, już po raz trzeci znalazł się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Ranking - opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies - ocenia m.in. cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego.

Profesor Stanisław Migórski, były wieloletni kierownik Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania, już po raz trzeci znalazł się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Ranking - opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies - ocenia m.in. cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego.

Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców zawiera nazwiska naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ocenie podlega dorobek naukowy poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów.

Twórcy listy przygotowują 2 rankingi. Pierwszy bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca (do końca 2021). Drugi dotyczy cytowań z roku kalendarzowego, w tym przypadku 2021. W tym prestiżowym gronie znalazły się 93 osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród nich Profesor Stanisław Migórski.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy w Katedrze Teorii Optymalizacji i Sterowania

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych uniwersytetów w Europie. Oprócz ponad 6-cio wiekowej historii nasza uczelnia cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół wyższych w Polsce.

Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania, kierowana od lat przez Profesora Stanisława Migórskiego, stanowi zespól naukowców o międzynarodowej renomie. Nasze osiągnięcia dotyczące głównie mechaniki kontakotwej stawiają nas w jednym szeregu z największymi na świecie specjalistami w tej dziedzinie, a wyniki naszych badań publikowane są w najbardziej prestiżowych i wpływowych czasopismach. Dzięki udziałowi w międzynarodowych projektach badawczych, nasza grupa ma realny wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju reprezentowanych przez nas dyscyplin nauki.  

Oprócz wykształcenia matematycznego, większośc z nas może pochwalić się również dyplomem z informatyki. Na tym jednak nie kończą się nasze zaintresownia, gdyż nasza praca naukowa wymaga od nas znajomości fizyki, mechaniki teoretycznej i inżynierii materiałowej. Dlatego na codzień aktywnie współpracujemy z przedstawicielami tych dziedzin. Wszyscy pracownicy Ktedry mający tytuł doktora habilitowanego są autorami lub współautorami przynajmniej jednej monografii naukowej.

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, którzy chcieliby uczęszczać na prowadzone przez nas wykłady i seminaria. Oferujemy Państwu możliwość udziału w interdyscyplinarnych programach na najwyższym poziomie. Doktorantom wskażemy drogę  do obszarów nauki wciąż jeszcze czekających na odkrycie.      
     
Nasz zespół stawia sobie za cel osiąganie znaczących rezultatów w badaniu nowych, niestandardowych i rozwojowych problemów naukowych i udostępnianie naszych wyników poprzez publikacje w najbardziej poczytnych czasopismach naukowych i referaty na konferencjach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę różnorodność badanych przez nas problemów i ogromną konkurencję w świecie nauki, staramy się nieustannie poszerzać nasze horyzonty i obszary naszej współpracy.